Yükleniyor
  • İletişim Hattı
  • +90 (312) 434 11 30

Faliyet Alanları

Şerefoğlu  , yurtiçi ve yurtdışı rekabet edebilirlik anlayışından yola çıkıp faaliyet gösterdiği her sektörde en mükemmeli hedefler.

•        Karayolları, köprüler, tüneller,kavşaklar
•        Rıhtım ve iskeleler
•        Sulama ve Su alma yapıları
•        İş merkezleri,deprem evleri, toplu konutlar, kamu binaları
•        Fabrikalar, sanayi siteleri, entegre tesisler
•        Enerji ve haberleşme tesisleri
•        İçme suyu tesisleri
•        Kanalizasyon ve arıtma tesisleri
•        Heyelan önleme faaliyetleri
•        Boru hatları
•        Sondaj çalışmaları
•        Çevre düzenleme