Yükleniyor
  • İletişim Hattı
  • +90 (312) 434 11 30

Yönetim Kurulu Başkanından Mesaj

Ulaşım ve haberleşmede gerçekleştirilen çok büyük teknolojik gelişmeler, dünyanın çeşitli yerlerindeki ulusları birbirine daha yakın hale getirdiği gibi, aralarındaki sınırlamaları kaldırma çalışmalarını da hızlandırmıştır.
Ülkeler gibi, kuruluşlar da kendilerini küreselleşmeye uyarlayacak ve günümüzün teknolojilerini kullanabilecek yolda çalışmalara başlamışlardır. Bunun bilincinde olarak, ŞEREFOĞLU firması da işlevsel yapısını dinamik gelişme süreci içerisine almış, böylece kendi alanında, en zor ve karmaşık projelerin üstesinden gelebilecek bir güç elde etmiştir. Ben inanıyorum ki; kendilerini bu hızlı değişime uyarlayamayan firmalar varlıklarını uzun süre devam ettiremeyeceklerdir.

Bilindiği gibi, inşaat sektörü medeniyetin tarihi kadar eski olup, insanlık var oldukça da ihtiyaç duyulacaktır. Firmamız ŞEREFOĞLU, ülke sınırları dışına taşan gelişmesini muhafaza edecek, medeniyete nitelikli hizmete devam edecektir.

Sonuç olarak, biz işimizi seviyoruz. Firmamız ŞEREFOĞLU’nu seviyoruz. İnsanlık için iyi şeyler yapmak istiyoruz. Dünyamız için iyi şeyler üretmeyi amaçladık.

Selahattin Şerefoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı